پروژه ترکمنستان

آیا جهت طراحی و ساخت سوله، مایل به دریافت مشاوره از مهندسان و متخصصان ما هستید؟

جزئیات پروژه :

تاریخ اجرا

سال 1391

کارفرما

جناب آقای خواجه مراد

محل اجرا

مدیر پروژه

جناب آقای خواجه مراد

پروژه ترکمنستان

تصاویر پروژه

ساخت سوله در ترکمنستان

فرم درخواست مشاوره

شما می توانید با تکمیل فرم زیر، از یکی از متخصصان ما در زمینه طراحی و ساخت سوله، مشاوره رایگان دریافت نمایید.