پژوهشکده هوا خورشید

دانشگاه فردوسی مشهد

آیا جهت طراحی و ساخت سوله، مایل به دریافت مشاوره از مهندسان و متخصصان ما هستید؟

جزئیات پروژه :

تاریخ اجرا

سال 1390

کارفرما

مدیریت دانشگاه فردوسی

محل اجرا

مدیر پروژه

مدیریت دانشگاه فردوسی

پروژه هوا خورشید دانشگاه فردوسی مشهد

تصاویر پروژه

سوله سازی در پژوهشکده هوا خورشید
ساخت سوله در دانشگاه فردوسی مشهد

فرم درخواست مشاوره

شما می توانید با تکمیل فرم زیر، از یکی از متخصصان ما در زمینه طراحی و ساخت سوله، مشاوره رایگان دریافت نمایید.